Mediation in de zorg

De gezondheidszorg staat in Nederland op een hoog niveau. De zorgprofessionals voelen zich enorm verantwoordelijk voor hun patiënten en cliënten maar soms gaat hier toch wel eens iets mis. In dit brede spanningsveld van zorgvrager en zorgaanbieders zijn conflicten niet te vermijden, maar zij worden vaak niet als conflict (h)erkend. Conflicten zijn echter vaak terug te voeren op persoonlijke gevoeligheden die zich vervolgens vertalen in concrete, tastbare problemen. Op zo’n moment wordt een situatie pas als conflict beleefd. Helaas ervaren betrokkenen de situaties dan al zo als “vastgedraaid” dat ze vaak geen kans meer zien om er nog samen uit te komen.

VMG

Ik ben aangesloten bij de branchvereniging mediation in de gezondheidszorg. De VMG is een vereniging van mediators die sterk betrokken zijn bij de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord. VMG leden weten dat (tijdige) interventie veel onnodig leed door conflicten kan voorkomen. Wij stellen ons ten doel de mediation-praktijk in de gezondheidszorg te bevorderen door de kwaliteit ervan te verbeteren. Kijk het onderstaande filmpje of op http://www.mediationindegezondheidszorg.nl voor meer informatie.