Mediation

Als u een conflict heeft met een persoon, bedrijf of instantie en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is een andere manier om uw conflict samen op te lossen. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel. Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Mediatorsfederatie Nederland

De mediator moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Zo moet hij of zij zich inschrijven in het register van het Mediatorsfederatie Nederland. Ook moet de mediator zich houden aan het reglement en de gedragsregels van het MfN.

NMI/NfM

Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Wat is Mediation?

Als u een conflict heeft met een persoon, bedrijf of instantie en u komt er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is een andere manier om uw conflict samen op te lossen. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel. Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Mediation in plaats van de rechter

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Een mediator oordeelt niet, maar helpt u om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben.

Wat is Familie Mediation

Conflicten in families kunnen veel oorzaken hebben. Scheidingen, een erfenis, omgangsregelingen, het ligt allemaal erg gevoelig. Door die specifieke gevoeligheid is het vaak moeilijk om tot een vergelijk te komen. De familieband zorgt hier voor een specifiek karakter van de conflicten en dit vraagt daarom ook om specifieke kennis, gedrag en vaardigheden van de mediator. Deze vorm van mediation wordt Familie Mediation genoemd.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een vaststellings overeenkomst of bij echtscheidingen een convenant.